Massiv opbakning til nyt videnscenter for Art Writing

Fredag 24. august 2012

Onsdag besluttede Region Midtjylland at støtte Aarhus Litteraturcenters udviklingsprojekt omkring det kunstneriske felt Art Writing med 250.000 kroner.

Art Writing er en samlet betegnelse for de kunstneriske udtryk, der kan betegnes som tekstbaseret kunst og eksempelvis rummer discipliner  som installationskunst, lydværker, kunstnerbøger, performance og digitale medier. Den første fase i projektet indebærer en kortlægning af feltet, opbygning af et internationalt netværk samt afvikling af workshops, seminarer og konferencer. På sigt er visionen, at projektet udmønter sig i et permanent Videnscenter for Art Writing med base på Godsbanen. Videnscenteret vil fungere som et internationalt tværkunstnerisk laboratorium og vil danne ramme om festivaler, udstillinger, performances, en international masteruddannelse i Art Writing samt arbejde med kunstnerisk forskning.

Med festivaler som Lyd+Litteratur og Verbale Pupiller, forlag som After Hand, forlaget *[asterisk] og pladeforlaget Geiger, samt eksempelvis Det Jyske Kunstakademi og udstillingstedet rum46, der alle på forskellig vis arbejder konsekvent tværkunstnerisk, står Aarhus allerede stærkt med teori, praksis og tradition overfor oprettelsen af et Videnscenter for Art Writing. Det er derfor oplagt at videreudvikle det særlige, som Aarhus kan med den tekstbaserede kunst. Med det kommende Videnscenter vil vi arbejde for at Aarhus får sin egen niche på det kunstneriske verdenskort, som kan tiltrække og udfordre professionelle kunstnere, studerende og forskere.

Ud over den store bevilling fra Region Midtjylland har projektet foreløbigt fået tilsagn om støtte på 90.000 kr. fra Kulturkontakt Nord samt 250.000 kr. fra statens Tværæstetiske Pulje.

 

Forfatteren Ida Marie Hede er en af de kunstnere, der arbejder inden for feltet Art Writing. I februar 2011 optrådte hun højgravid i en kropsnær dragt med tekster påsyet. Teksterne tematiserede moderskab, kvinderoller og reproduktion, og de var både skrevet af forfatteren selv samt hentet fra samtidslitteratur og ældre litteratur. Publikum tog imod invitationen til at rive teksterne af dragten og læse dem op i tilfældig rækkefølge, hvilket skabte en særlig stemning og udfordrede idéen om den ene forfatter som original afsender af værket.
Foto: Amalie Smith.