Mangler du en forfatter i dit liv?

Mandag 21. januar 2013

Huskunstnerordningen, som er etableret af Statens Kunstråd, indbefatter, udover billedkunstnere, musikere og dramatikere, også forfattere. Ordningen giver – i al sin enkelhed – børn og unge mellem 0 og 19 år mulighed for at stifte bekendtskab med kunsten og dens professionelle udøvere på en anderledes måde, end de normalt oplever i undervisningen.

Alle skoler, daginstitutioner og dagtilbud hvor børn og unge i aldersgruppen færdes kan i samarbejde med en eller flere udøvende kunster søge om støtte fra huskunstnerordningen til projekter. Får man bevilget støtte fra huskunstnerordningen, kan man få dækket 75 % af honoraret til den professionelle kunstner.

Positiv indstilling i forfattermiljøet

CRNielsen_Foto-295x443Digteren Carsten René Nielsen, der bl.a. har været huskunstner på Strandskolen i Aarhus og på Thisted Gymnasium, fortæller, at han gennem huskunstnerordningen fik mulighed for at bruge sin erfaring som underviser i kreativ skrivning:

”… Jeg har savnet, at man lavede netop sådan noget som Huskunstnerordningen. I for eksempel USA har man længe haft programmer som ”Poets in the schools”, mens man i Danmark har haft en vis modvilje, fornemmer jeg, mod at inddrage skabende kunstnere i undervisningen. Det er heldigvis ved at ændre sig nu.”

Huskunstnerordningen er en oplagt mulighed for forfattere og andre udøvende kunstnere til at udvikle projekter i samarbejde med kommuner, skoler, institutioner og fritidstilbud. På den måde kan man etablere samarbejder, der giver mere plads til litteraturen i undervisningen, møde sine læsere i øjenhøjde og formidle både sit forfatterskab og glæden ved litteratur og kreativ skrivning.

 

Arbejdet med at skrive skønlitterære tekster er nyt land for mange skoleelever, har Carsten René Nielsen erfaret:

”For det første kan mødet med forfatteren ude i en skoleklasse være med til at afmystificere teksten og bringe den ned i øjenhøjde så at sige. For det andet kan man som forfatter – det har jeg arbejdet meget med – lære eleverne noget om at skrive skønlitterære tekster, hvilket kræver en fuldstændig anderledes tilgang, end den de ellers lærer, når de arbejder med at skrive”

Succesoplevelser der går begge veje 

Den anderledes tilgang til sprog, tekst og litteratur kan også være en stor gevinst for de elever i klassen, der ellers er bogligt svage, fortæller Carsten René Nielsen.

”Der er ingen som helst sammenhæng mellem dette at kunne skrive en funktionel, kommunikativ orienteret tekst, og så det at kunne skrive for eksempel et digt. Derfor oplever man også ofte, i hvert fald blandt børn og unge, at det kan være nogle af de ellers normalt bogligt svage elever, der skriver de bedste digte”

Carsten René Nielsen vil som huskunstner gerne gøre en forskel for de børn og unge, han underviser, og udvide deres horisont på det litterære område. Han håber, at eleverne bliver bedre læsere og måske får et andet blik på litteratur, der er præget af en mere lystorienteret og idiosynkratisk tilgang. Som huskunstner kan Carsten René Nielsen altså repræsentere en ny tilgang til litteraturen:

”Jeg fortæller også altid om, i hvert fald i en gymnasieklasse, at mine favoritforfattere ikke er danske, men udenlandske. I dansktimerne læser de jo ellers kun dansk litteratur. De er helt med på, at man jo nærmest må være idiot, hvis man kun hører dansk musik. ”Men er det ikke det samme med bøger?” spørger jeg så. Dét har de aldrig tænkt på”

Har du fået lyst til at blive huskunstner? Eller kunne du tænke dig at få en huskunstner tilknyttet din skole eller lignende? Så kan du læse mere om huskunstnerordningen HER.

Der er ansøgningsfrist til Huskunstnerordningen d. 5. februar.