Kærlighedserklæringer på Godsbanen

Mandag 28. januar 2013

Hvem eller hvad elsker du?

Under overskrifterne ”Jeg elsker …” og ”I love …” har Aarhus Litteraturcenter hængt 6 tavler op på Godsbanen, hvor forbipasserende og deltagere i kærlighedsfestivalen kan dele hvem eller hvad, de elsker.

Vi håber, at tavlerne i løbet af festivalen vil blive fyldt med kærlighedserklæringer!

Idéen med kærlighedstavlerne er, at de skal inspirere forbipasserende, opfordre til refleksion og fungere som en rumlig interaktionsbetinget installation i løbet af hele uge 5, hvor festivalen KÆRLIGHED – drømmefabrikker, erotik og hjernens kemi finder sted.

Tavlerne er, sammen med oplæsningsarrangementet Kærlighed på Godsbanen fredag d. 1. februar, Aarhus Litteraturcenters bidrag til den intense kærlighed, der kommer til at strømme i Aarhus’ gader under festivalen, som er arrangeret af Folkeuniversitetet.