Årets forfattertalent kåres i Region Midtjylland

Torsdag 5. september 2013

Historier i Spil udskriver en novellekonkurrence for de 10-18-årige i Region Midtjylland om at blive Årets Forfattertalent 2013.  De 15 bedste noveller samles og udgives i en bog, mens den samlede vinder af skrivekonkurrencen vil få sin helt egen bogudgivelse. Udgivelserne sker i samarbejde med selvudgivelsesplatformen BoD.

Der er nedsat en jury til bedømmelse af novellerne, som består af forfatter Jacob Hedegaard Pedersen, Lene Rikke Bresson, forfatter og leder af Forfatterlinjen samt Mie Møller Nielsen, litteraturhistoriker og underviser på Forfatterholdet, Aarhus Billed- og Medieskole.

Temaet for skriverierne er ”Oprør”. Temaet gælder alle former og måder for oprør, og det er helt op til den enkelte forfatter at fortolke og bruge temaet i sin novelle.

Deadline for indsendelse af noveller er d. 15.10.2013, og du kan læse meget mere om konkurrencebetingelserne her:

http://historierispil.wordpress.com/2013/08/29/arets-forfattertalent-kares-i-region-midtjylland/