Forløbet

På Skrivekunstskolen arbejder eleverne med at skrive poesi og skønlitteratur. Der er ingen regler for, hvilke genrer man skal beskæftige sig med. Alle bliver del af en konstruktiv kritikkultur, hvor forfatteren såvel som læseren/kritikeren tages alvorligt. Eleverne præsenteres undervejs for nyere, dansk litteratur, der kan perspektivere deres tekster og læsninger.

Skriveøvelser udgør hovedbestanddelen af undervisningen i den første uge af forløbet. Derefter er der rig mulighed for at arbejde med et manuskript og/eller en ansøgning til en af Nordens forfatterskoler eller noget helt tredje.

Ca. en gang hver anden uge skriver holdet på en anden lokation end Godsbanen. Både for at give afveksling rent rumligt og for at samle inspiration. Holdet har blandt andet besøgt Domkirken, ARoS, Botanisk Have, Kvindemuseet, Moesgaard og IKEA.

I løbet af semestret inviteres professionelle forfattere og/eller universitetsundervisere ind som gæstelærere. Det kan eksempelvis være med fokus på en særlig genre/stil, som denne forfatter/underviser er kyndig i.

Semestret afsluttes med en antologi, der samler et udvalg af elevernes tekster.

Undervisning:
Undervisningen på skolen inddeles i tre overlappende områder:

Kritik:
Kritik skal i denne sammenhæng forstås positivt. Der er ikke tale om at kritisere en given tekst, men derimod at forholde sig kritisk til den. Kritikken er rygraden i undervisningen. Det er her, vi for alvor bliver klogere på den skrevne tekst. Vi læser de fleste tekster prima vista. Det vil sige, at eleven har printet sin tekst ud til alle tilstedeværende, som sidder rundt om bordet, og så læser eleven sin tekst op. Herefter er snakken fri, og der gives kritik. I udgangspunktet er det underviserne, der giver kritik, men med tiden vil eleverne i højere og højere grad tage ordet og dermed øve sig i at se styrker og svagheder i deres medstuderendes tekster (således også i egne tekster). En kritik kan f.eks. indeholde en snak om form vs. indhold, en undersøgelse af billedsprog, rytme/klang og lign. mm. Samt en snak om hvor teksten er på vej hen/hvor den kunne bevæge sig hen. Senere i forløbet vil der også være mulighed for individuel kritik. Dette foregår på samme måde som ovenstående, blot på tomandshånd med en eller flere undervisere, der har læst teksterne grundigt på forhånd.

Skriveøvelser/skriv:
I løbet af en gennemsnitlig uge på Skrivekunstskolen, vil der være afsat 5-8 timers skrivetid. I disse timer sidder eleverne for sig selv og skriver på egne tekster. Disse tekster vil (især i starten) tage udgangspunkt i skriveøvelser. En skriveøvelse er et sæt parametre, som en tekst skal skrives ud fra. Det kan være formmæssige parametre (f.eks.: ”skriv en tekst der kun består af replikker”) eller indholdsmæssige (f.eks.: ”teksten foregår i et lokale, der er to personer tilstede, udenfor regner det”). Skriveøvelser er først og fremmest til for at sætte tekst i gang.

Litteratur:
Den tredje og sidste grundpille i undervisningen er læsning af udgiven litteratur. Denne diskuteres i nogen grad teknisk/akademisk, men i højere grad i forhold til indlevelse/oplevelse. Den præsenterede litteratur bruges også som en referenceramme under kritikken, samt som inspiration til elevernes egen tekstproduktion.  I løbet af semestret vil hver elev desuden blive bedt om at medbringe en bog til fredagslæsning. Fredagslæsningen er defineret ved, at det er eleverne frem for lærerne, der bestemmer hvad der skal læses.

Efterår 2021

Forløbet varer 18 uger og løber fra d. 9/8 til d. 17/12.

Der undervises 18,5 timer ugentligt i tidsrummet 10:00 til 15:00 (onsdage har eleverne fri).

Pris: 9.000 kr. (når beløbet er betalt, kan det ikke refunderes)

Forår 2021 (kun standy-pladser ledige)

Forløbet varer 21 uger og løber fra d. 11/1 til d. 18/6.

Der undervises 18,5 timer ugentligt i tidsrummet 10:00 til 15:00 (onsdage har eleverne fri).

Pris: 10.500 kr. (når beløbet er betalt, kan det ikke refunderes)

 

Modtagere af uddannelseshjælp kan få kurset bevilget – kontakt din vejleder, jobkonsulent eller Skrivekunstskolen.

Løbende optag.Cheap JerseysCheap NFL JerseysCheap Authentic JerseysCheap Sports JerseysCheap JerseysCheap NFL JerseysCheap NFL JerseysCheap MLB JerseysWholesale JerseysCheap NHL Jerseys