Stig Olesen

Stig Olesen har i en menneskealder været mesterskriver på Jyllands-Posten og er siden gået freelance. Han har udgivet det store værk “Tolv Halve” (Hovedland, 2012) i samarbejde med fotografen Carsten Ingemann.