MASTERCLASS: art write my digital ass

I denne workshop udforsker vi det digitale rum som platform og metoderamme for ‘Artwriting’. Samtidig undersøger vi grænserne for kunst og litteratur.

Det er en fysisk, billedkunstnerisk workshop. Både i forhold til det digitale spaces fysikalitet, men også de konkrete apparater vi bruger for at tilgå og være i rummet. Computer, mobil, Ipads. Deltagerne producerer eller konstruerer projekter der kun eksisterer i et online sammenhæng, eller på anden måde befinder sig i et digitalt rum.

Vi skal presse og udfordre idéen om ‘værket’ og gå på tværs af de strukturer, kunst skabes og befinder sig i, for at blive kaldt kunst. Er noget et værk, hvis det ikke manifesterer sig i et galleri eller en fysisk genstand med ISBN-nummer? Hvad hvis ingen ved det eksisterer? Et hemmeligt kunstværk, der camouflerer sig som en statusopdatering? Eller en hjemmeside for et politisk parti eller et tømrerfirma?

Som en naturlig del af dette, eksperimenterer vi også med kunstnerrollen. Deltagerne skal lege med deres
borgerlige identitet og operere anonymt, under pseudonymer eller i grupper.

Man kan producere materiale selv, eller bruge allerede eksisterende onlinemateriale (ready made, collage). Hvordan ordene eller litteraturen kommer ind, er op til deltagerne. Sætninger, ord, bogstaver og tegn er frit tilgængeligt materiale, en del af paletten.

Vi følger instinktet eller den sjove idé. Æstetikken skal tage udgangspunkt i den digitale kontekst der arbejdes i. Om det er Youtube, Snapchat, kodesprog eller TextEdit. Inspiration kan komme fra kunst, komedie, tegneserie, emojis, politiske manifester, apps, spil. Deltagerne bestemmer selv tematikken. Produktionen er i højsædet. I Warhols’k ånd må det være andre, der i sidste ende tage stilling til, om det er kunst, litteratur eller artwriting.

Only rule: Al produktion skal ske i et digitalt kontekst og ende der som slutprodukt. Papiret er
bandlyst.

Deltagerne kan bruge video, animation og lyd, alt efter egne evner og udstyrsmuligheder. Underviseren kan til en vis grad støtte op om det.

Analyse og teori forekommer som en organisk del af atelierarbejdet, enten i én til én dialog, eller samlet. Hierakiet er fladt. Nadia vil præsentere egne og andres art/tekst projekter som inspiration, men vil ellers fungere som facilitator, der sætter rammerne og guider både hende selv og deltagerne på rejsen. Måden vi producerer og undersøger på, er en integreret del af produktet, eller værket. Måske det ender med at blive værket i sig selv.

Læs om open call til masterclassen HER

Download pdf HER