LABORATORIUM: Nordic Hands

NORDIC HANDS er et internordisk eksperimenterende projekt for kunst, kunsthåndværk og art writing, som finder sted på Godsbanen i Aarhus, september 2018.

Projektet er initieret af HINT project i samarbejde med Project Art Writing og Godsbanen. Med NORDIC HANDS skabes et fagligt møde med laboratoriet som omdrejningspunkt, hvor 16 nordiske kunstnere arbejder praktisk og teoretisk sammen på Godsbanen en uge i september. I værkstedssessioner udveksler og bevidstgør deltagerne arbejdsprocesser, materialitet og kunstneriske udtryksmåder. Deltagerne holder på skift korte artist talks om formiddagen d. 17.-19. september.

D. 13.-30. september kan man se en fotoudstilling af deltagernes værker og værkstedsfotos i Godsbanens Foyer og på Produktionsgangen. På udstillingen viser kunstnerne fotos af deres værksteder, deres arbejdende hænder og af deres værker.

NORDIC HANDS kulminerer d. 22. september i et offentligt symposium med oplæg fra kunstnere, teoretikere og formidlere. De belyser fra forskellige vinkler de kunstneriske udtryk, perception og formidling af materiale- og håndværksbaseret kunst og art writing dybdegående.

I tiden er der stor interesse for materialitet i kunsten; for det håndgjorte, det ’oprigtige’ og det tids- og håndværkskrævende. Denne tendens kan findes hos samtlige deltagere, der med et samtidskunstnerisk blik undersøger, hvor langt de enkelte håndværk og udtryksmedier kan skubbes. Deltagerne arbejder i et felt, hvor udkommet insisterer på at blive oplevet med sanser og intellekt ligeværdigt.

I NORDIC HANDS udføres kunstneriske undersøgelser af: Hvordan ‘tænker’ deltagerne med hænderne? Hvordan kan materialer og håndværksmæssige tekniker igangsætte en kunstnerisk proces? I hvilket omfang aflejres kulturhistoriske, sociologiske og filosofiske referencer i den enkeltes praksis og værker?

Flere af deltagerne har en tekstlig eller filosofisk del af deres praksis, for art writerne er teksten og sproget bærende eller ligestillet med det fysiske udtryk. De forskellige indfaldsvinkler til materialitet, sprog og tanke, giver grobund for reelle frugtbare eksperimenter, diskussioner og nye erkendelser; noget den enkelte ikke ville kunne tænke, læse eller arbejde sig frem til alene. Gruppen af kunstnere der deltager i projektet er bredt sammensat fra de nordiske lande. De repræsenterer flere teknikker indenfor tekstil, keramik, træ, metal, grafik og art writing. Nordisk set har vi en bred fælles kulturel forståelsesramme, og alligevel stor variation i tilgange til f.eks. teknikker, materialer og inspirationskilder.

Deltagende kunstnere:
John K. Raustein (NO), Trude Johansen (NO), Anna Talbot (NO), Petter Hellsing (SE), Mårten Medbo (SE), Moa Håkansson (SE), Magnus Bärtås (SE), Anna Rikkinen (FI), Saana Murtti (FI), Jussi Järvinen (FI), Hrafnhildur Halldorsdottir (IS), Rósa Sigrún Jónsdóttir (IS), Kamilla Jørgensen (DK), Jacob Juhl (DK), Mariko Wada (DK) og Sanne Ransby (DK).

Øvrige oplægsholdere:
Lise Skytte Jakobsen (DK), Mikkel B. Tin (NO)

hintproject.dk/nordichands

NORDIC HANDS støttes af:
Nordisk Kulturfond, Nordisk kulturkontakt, Statens Kunstfond, Aarhus Kommune, Godsbanen