Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson

OEII vår bok Omkopplingar: Avskrifter, Listor, Dokument, Arkiv (med särskilt avseende på Midsommarkransen-Telefonplan) (2006) gav vi oss hän åt en platsspecifik utforskning av en avskriftens, överflyttningens och ominramningens poetik, och av det estetiska utrymme som väljandets och omkonfigureringens logiker kunde erbjuda. Vi ville historisera och praktisera operationer som montage, collage, décollage, readymade, found poetry, sampling och détournement i relation till specifika arkivmaterial. Vi insisterade på att, i likhet med växeltelefonister och cut-up-operatörer, tala på ”andras linjer”, genom val, klipp och omkopplingar i redan existerande material och dokument, men också genom att via infogningar och översättningar koppla fram mer okända eller bortglömda arbeten.

Om Omkopplingar… på så vis var en extended artist’s book, ”en maskin att tänka med”, och om dess centrala former var montagebordet och växelstationen, var den operativa om-, isär- och sammankopplingsteknologin i Witz-bomber och foto-sken (2009), som använde den under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ”vitt- och vitsbekante” vitsaren, fotografen och poeten Aron Jonason som stereoskop och kalejdoskop, vitsen. Vitsen, uppfattad som ett tanke- och kunskapsdispositiv och som en ”kontextväxel”, var här det som gjorde det möjligt att länka över från ett sammanhang till ett annat, genom att på samma gång lösa upp och amalgamera, demontera och remontera.

Montagebordet och vitsen som kontextväxel – två modeller som sedan kombineras på nya sätt i vår senaste bok tillsammans, den mer historiografiska För pås-seende. Berndt Pettersons collage- och bokstavskonst (2012).

Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson, OEI