Kortlægning / Mapping

I forbindelse med Projekt for Art Writing arbejder Aarhus Litteraturcenter på en kortlægning, der skal bidrage til at indkredse feltet og danne udgangspunkt for et videnscenter. Kortlægningen er en undersøgelse af hvad feltet kan og hvordan forskellige kunstnere, tidsskrifter, gallerier og uddannelser forstår og bruger Art Writing. Vi tager udgangspunkt i en interesse for den engelske Art Writing scene, men arbejder også på at inkludere andre landes tiltag på området.

Kortlægningen kan ses som et bidrag til definitionen og afgrænsningen af feltet men også en synliggørelse af dets spændvidde, ved at præsentere en række forskellige tiltag og projekter – både igangværende og tidligere. Kortlægningen kan også tjene til at skabe et netværk kunstnerne imellem.

Siden vil blive opdateret løbende