Udgivelser

Donor Escort
af Kristina Nya Glaffey

Donor Escort: er en konceptuel, politisk og feministisk udgivelse, der undersøger lighederne mellem sæddonor- og escort-annoncer. Sammenstillingen af teksterne rejser spørgsmål, om ikke begge i virkeligheden er sexarbejdere, og hvorfor det tilsyneladende ikke er nær så obskurt at være sæddonor, som det er at være prostitueret eller escort? Ligeledes peger teksterne på de kønnede klicheer og stereotyper, som fortsat kendetegner begge markeder.

ISBN 978-87-970649-1-7
SPROG dansk og engelsk
OPLAG 300
SIDER 32
PRIS 100,-
RELEASE
13. juni 2019, klokken 15.00 – 17.00 på Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C

I de levende jordlags tidsalder
af Andreas Vermehren Holm

ISBN 978-87-970649-0-0
SPROG dansk
SIDER 8
PRIS 100,-
RELEASE juli 2018

Kimene
af Andreas Vermehren Holm,

Kimene: 2. udgave. I alle ting er en slags lys til stede, usynligt i sig selv, spredt gennem det uendelige kosmos, og sået som en kim i alle dele; et lys, som ved blanding med mørke og ved association og sammensætning bevæger sig mod det synlige lys. Allerede for Lukrets var bogstaverne atomer i evig bevægelse, der med deres ombytninger skabte de mest forskellige ord og lyde. Denne idé blev genoptaget af en lang række tænkere, for hvem alle verdens hemmeligheder kunne tilgås, gøres virkelige for mennesker, i skrifttegnenes kombinatoriske muligheder. Kimene er en forvrænget udgave af det klassiske digtværk Bhagavadgita, et epos om endelighed og dødelighed, en palimpsest og en undersøgelse af bevægelsen selv, som det store ukendte i vore sprog.

ISBN 978-87-999863-9-2
SPROG dansk
SIDER 16
PRIS 100,-
RELEASE 2018

Det åbne værks poetik
af Andreas Vermehren Holm

ISBN 978-87-999863-8-5
SPROG dansk
SIDER 2
PRIS 60,-
RELEASE juli 2018

Vagina Eating Husband
af Ditte Lyngkær Pedersen

Vagina Eating Husband er et gedigent stykke håndtegnet og håndskrevet magisk realisme om kønsrelationer, kødelighed, forplantning, magt og afmagt. Teksten blev første gang præsenteret som kunstvideo på art-writing-festivalen om intimitet og krop: WHERE WERE WE, på Åbne Scene i 2015.

Læs anmeldelse af bogen HER.

ISBN 978-87-999863-7-8
SPROG engelsk
OPLAG 300
SIDER 80
PRIS 180,-
RELEASE 16. juni 2018

Digt og indeks
af Nat Bloch Gregersen

Digt og indeks: Om stof og skumsprøjt, en pige og en kat på en strand. Tekstens to spor bugter sig frem imellem hinanden gennem bogen, som en bølge eller en åndedrætskurve. Små skarpe billeder hvirvles op i flygtige glimt, som lyspletter på læserens nethinde, når et nært blik bevæger sig gennem og interagerer med landskabet. De to spors grundliggende forskellighed står i en vibrationel kontrast, der sætter dem i svingninger med hinanden, og skaber endnu et rum for teksten at udfolde sig i. Bogen er således også et formeksperiment; en undersøgelse af formens afgrænsninger indenfor det skønlitterære.

ISBN 978-87-999863-5-4
SPROG dansk
OPLAG 300
SIDER 32
PRIS 100,-
RELEASE 1. september 2017

KIMENE
af Andreas Vermehren Holm

KIMENE: I alle ting er en slags lys til stede, usynligt i sig selv, spredt gennem det uendelige kosmos, og sået som en kim i alle dele; et lys, som ved blanding med mørke og ved association og sammensætning bevæger sig mod det synlige lys. Allerede for Lukrets var bogstaverne atomer i evig bevægelse, der med deres ombytninger skabte de mest forskellige ord og lyde. Denne idé blev genoptaget af en lang række tænkere, for hvem alle verdens hemmeligheder kunne tilgås, gøres virkelige for mennesker, i skrifttegnenes kombinatoriske muligheder. Kimene er en forvrænget udgave af det klassiske digtværk Bhagavadgita, et epos om endelighed og dødelighed, en palimpsest og en undersøgelse af bevægelsen selv, som det store ukendte i vore sprog.

ISBN 978-87-999863-1-6
SPROG dansk
OPLAG 300
SIDER 64
PRIS 100,-
RELEASE 1. september 2017

Three depictions
af Nora Joung

Three Depictions: Nogen fantaserer om at forbedre sig selv, skræddersy deres sprog til at knuse negativitet, gentage de samme ord igen og igen som besværgelser, for at gøre den virkelighed, de beskriver, virkelig. Nogen genfortæller fortiden og ændrer den lidt gang for gang, indtil de ser, at deres smerte og følelse af afvisning ikke er ubegrundet, ikke vilkårlig, men en kamp mellem gode og onde kræfter. Nogen sublimerer deres passivitet, og maskerer sig bag ord og gardiner. Hvem har ret til at beskrive virkeligheden? Ved at samle og sammenkoble forskellige modersmål, som er allestedsnærværende på internettet, fortælles en historie om tre forskellige verdener og tre forskellige liv.

ISBN 978-87-999863-2-3
SPROG engelsk
OPLAG 300
SIDER 16
PRIS 50,-
RELEASE 1. september 2017

bird
af Line Kallmayer

BIRD er baseret på en række breve fra et fængsel i England. En mand bliver overbevist om at hans søn er besat af en dæmon og i et pludseligt anfald slår han drengen ihjel. Psykiaterne, der evaluerer manden, mener, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket, men den retslægelige instans underkender dommen og kalder drabet for koldblodigt. Efter i mange år at have forsøgt at lægge forbrydelsen bag sig forsøger han at erindre det, der skete, samt reflektere over hvordan det kunne ske.

“I no longer remember particularly well the seconds that changed my family’s life. I no longer see it the way I did before. The only thing I can say with certainty is: that state of mind was as far as possible from my normal state as one can imagine.”

ISBN 978-87-999863-4-7
SPROG engelsk
OPLAG 300
SIDER 64
PRIS 100,-
RELEASE 1. september 2017

Los angeles times
af Aislinn McNamara

Los angeles times er produceret i Californien og publikationen vokser ud af stedets overfokusering på hjemlighed og ”lokale” ressourcer. Hæftet består af en sekvens på 16 billeder, der via deres forskellige kompositioner beskriver et scenarium i grænselandet mellem tørke og overflod. I udgangspunktet er billedsiden opbygget som collager med udklip fra Los Angeles Times, de er formede som hænder ved hjælp af vand, disse bærer på penge, mineraler og plantedele. Indholdssiden er bygget op af fakta og fiktion i ord og billeder. Gennem skanningsteknikken iscenesættes fortællingerne i det dokumentariske rum gengivet som plane motiver.

ISBN 978-87-999863-3-0
SPROG engelsk
OPLAG 300
SIDER 16
PRIS 50,-
RELEASE 1. september 2017

Four Motivational Posters
af Rasmus Brink Pedersen

Four Motivational Posters udgøres af fire plakater med tekst lånt fra amatørastronomiske magasiner. Blikket væk fra Jorden kan synes som en flugt, men måske findes der her et ordforråd, der kan hjælpe os til at tale om, hvad planeten faktisk er og hvordan dens fremtid kan blive?

ISBN 978-87-999863-0-9
SPROG engelsk
OPLAG 300
SIDER 4 falsede ark 52 x 42 cm
PRIS 100,-
RELEASE 1. september 2017

THE CATALYST EXPERIMENT

Bogen indeholder essays om og med art writing af Trine Rytter Andersen (DK/Aarhus), Magnus Bärtås (SE/Stockholm), Juan Cruz (ES/London), Maria Fusco (UK/Glasgow), Lise Harlev (DK/Berlin), Jesper Rasmussen (DK/Aarhus), Corin Sworn (UK/Glasgow) og Morten Søndergaard (DK/Paris og Pietrasanta)

THE CATALYST EXPERIMENT: Bogen fungerer først og fremmest som en integreret del af Project Art Writings Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad manifestation: THE CATALYST EXPERIMENT og bør ses i et ligeværdigt forhold til udstillingen af samme navn på KH7artspace. Seks af bogens i alt otte tekster er skrevet af THE CATALYST EXPERIMENTs udstillende kunstnere og de reflekterer heri såvel over egen praksis som over art writing som fænomen og kunstnerisk position. På den baggrund er der en tæt forbindelse mellem udstillingsprojektets fysiske del og bogen. Maria Fusco, som siden Project Art Writings fødsel i 2012, har fungeret som teoretisk mentor for projektet, leverer til bogen et stykke hard-core art writing og Trine Rytter Andersen bidrager i sin egenskab af kurator med en tekst, der dels introducerer til Project Art Writing og til udstillingens tematiske fokus på katalysatoren, hvorved teksten samtidig søger at belyse og diskutere nogle af de mere synlige positioner inden for art writing i Danmark. Bogen THE CATALYST EXPERIMENT indeholder desuden en registrant over Project Art Writings aktiviteter fra dets start i 2012 til og med 2017.

ISBN 978-87-999863-6-1
SPROG engelsk
OPLAG 500
SIDER 152
PRIS 200,-
RELEASE 1. september 2017