Masterclass efteråret 2013

Art Writing tilbyder et modulbaseret uddannelsesprogram for tekstbaseret kunst med fokus på tekstproduktion uafhængig af specifikke kunstneriske discipliner. Som udgangspunkt kan et hvilket som helst kunstnerisk og/eller kritisk grundlag kvalificere til programmet, men for det første program 2013 er grundlaget afgrænset til billedkunst og litteratur.

Programmets mål er at kvalificere den enkeltes arbejde med tekst i retning af en højere grad af kompleksitet i det tekstlige indhold og i særdeleshed forståelse af kontekst, kritik og reception. Udgangspunktet er at diskutere og arbejde med eksperimenterende tekstformater samt koblinger mellem tekst, sprog og læsning med andre kunstneriske udtryk og discipliner. Forløbet er sammensat som en fri overbygningsuddannelse (masterclass), hvorfor vi tilstræber et udgangspunkt i de deltagendes erfaringer og praksis med vægt på det tekstlige eksperiment og på diskussioner omkring destabilisering og ekspansion af tekstbegrebet samt disse funktioners rolle i samfundet og kulturen. Programmet tilstræber i sin struktur, undervisning og optag at etablere møder mellem de radikalt forskellige undervisnings- og kritikkulturer, der eksisterer på tværs af de kunstneriske discipliner. Vi bestræber os på at tilrettelægge programmet, så den enkelte deltagers behov mødes bedst muligt, samt at vi tilgodeser og diskuterer de forskellige undervisnings- og kritikkulturer, som vil være i spil.

Masterclass struktur 
Forløber over to moduler i efterår 2013:

 • Hvert modul løber fra mandag til og med lørdag i den pågældende uge.
 • Er seminar- og workshopbaseret; koncentreret omkring to selvstændige forløb af en uges varighed i henholdsvis september og november.
 • Afholdes forskellige steder alt efter fokus og behov, men som udgangspunkt holder programmet til på Godsbanen i Aarhus, hvor der også er mulighed for indkvartering i Godsbanens residensafsnit, dette dog mod egenbetaling (1500 kr. ugentligt).
 • Det enkelte undervisningsforløb indeholder en reflekterende og diskuterende del i form af to gæsteundervisere i løbet af hver uge og et offentligt seminar den sidste dag i hvert modul.
 • Forløbet har to gennemgående undervisere, og der vil undervejs være kritik- og værkgennemgang ved dem og gæsteundervisere.
 • Det forventes, at deltagerne arbejder selvstændigt mellem forløbene.
 • Ved optag er der deltagelsespligt på begge forløb.

 

Undervisning

Undervisningen varetages af engagerede og markante kunstnere, forfattere og kritikere, som er aktive nationalt og internationalt. I forhold til undervisningssituationen og det overordnede program er det væsentligt, at de deltagende er indstillet på forskellige former for samarbejde, samt evner at arbejde selvstændigt og målrettet i perioderne mellem de koncentrerede workshops. Der undervises hovedsageligt på dansk og engelsk, hvorfor sprogbeherskelse i engelsk er et krav.

Undervisere 
Uddannelsesleder og gennemgående underviser: Mathias Kokholm
Gennemgående underviser: Anders Abildgaard.
Gæsteundervisere/oplægsholdere: Jørgen Michaelsen, Henrik Majlund Toft, Lars Bang Larsen, Ida Marie Hede, Helena Eriksson, Klaus Marthinus.

Undervisningsprogram 
#1 23.-28. september 2013
Den amerikanske digter Michael Palmer (f. 1943) underviser på det første forløb, som er et igangsættende creative writing-workshop. Han har udgivet flere internationalt anerkendte digtsamlinger, skrevet essays og skuespil og arbejder tværæstetisk med både dans og billedkunst.

 • Diskussioner omkring oversættelighed sprogligt og medielt, tekstens uafhængighed af kunstneriske discipliner, amerikansk language poetry overfor en skandinavisk konkretistisk tradition.
 • Undervisningen finder sted i Vogn 7 på Godsbanen og på Kunsthal Aarhus.

#2 25.-30. november 2013
Inspirationsforløb omhandlende billedkunstneren Asger Jorns tekst- og bogpraksis; herunder den tekstlige tradition hos de franske lettrister og Situationistisk Internationale. Vi skal endvidere arbejde med Asger Jorns arkiv på Museum Jorn i Silkeborg.

 • Diskussioner omkring kunstnertekst, bogobjekter og aktivering af arkiver i en samtidig repræsentation.
 • Undervisningen finder sted i Vogn 7 på Godsbanen og på Museum Jorn i Silkeborg.
 • Fælles transport mellem Aarhus og Silkeborg i perioden.

Økonomi
Deltagerne betaler ikke for at deltage i Art Writing-masterclass.
Programmet er ikke SU-berettiget og giver heller ikke automatisk ECTS-point.

Rekruttering
Idet forløbet i efteråret 2013 er et pilotprojekt, sker rekrutteringen denne gang via de tre statsanerkendte Kunstakademier i Danmark, Litterære Gestaltning i Göteborg og Forfatterskolen i København.

Tilmelding senest 14.08.2013: Kontakt studiesekretær Trine Rytter Andersen; artwriting@litteraturen.nu

Uddannelsesprogrammet udbydes af Projekt Art Writing og Aarhus Litteraturcenter. Samarbejdspartnere: Forfatterskolen, Det Jyske Kunstakademi og Aarhus Universitet.

Yderligere information:
artwriting@litteraturen.nu
Aarhus Litteraturcenter
Godsbanen
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
Telefon: +45 29209044