Generelt om Masterclass

MasterclassProject Art Writing tilbyder et modulbaseret Masterclass-program for tekstbaseret kunst med fokus på tekstproduktion uafhængig af specifikke kunstneriske discipliner.

Programmet har to primære fokusområder:

1) At kvalificere den enkeltes arbejde med tekst i retning af en højere grad af kompleksitet i det tekstlige indhold og i særdeleshed forståelse af kontekst, kritik og reception. Udgangspunktet er at diskutere og arbejde med eksperimenterende tekstformater samt koblinger mellem tekst, sprog og læsning med andre kunstneriske udtryk og discipliner.

2) At opkvalificere undervisning inden for Art Writing ved at bidrage til udvikling og etablering af en didaktik i forbindelse med faget

Forløbet er sammensat som en fri overbygningsuddannelse (masterclass), hvorfor vi tilstræber et udgangspunkt i de deltagendes erfaringer og praksis med vægt på det tekstlige eksperiment og på diskussioner omkring destabilisering og ekspansion af tekstbegrebet samt disse funktioners rolle i samfundet og kulturen.

Undervisningen varetages af engagerede og markante kunstnere, forfattere og kritikere, som er aktive nationalt og internationalt. I forhold til undervisningssituationen og det overordnede program er det væsentligt, at de deltagende er indstillet på forskellige former for samarbejde, samt evner at arbejde selvstændigt og målrettet i perioderne mellem de koncentrerede workshops. Der undervises hovedsageligt på dansk og engelsk, hvorfor sprogbeherskelse i engelsk er et krav.

Programmet tilstræber i sin struktur, undervisning og optag at etablere møder mellem de radikalt forskellige undervisnings- og kritikkulturer, der eksisterer på tværs af de kunstneriske discipliner. Vi bestræber os på at tilrettelægge programmet, så den enkelte deltagers behov mødes bedst muligt, samt at vi tilgodeser og diskuterer de forskellige undervisnings- og kritikkulturer, som vil være i spil.

Programmet tilrettelægges fra år til år og det tilstræbes hvert år at samarbejde med højt kvalificerede udenlandske gæstelærere. Meget af undervisningen forgår derfor på engelsk.

Som udgangspunkt kan et hvilket som helst kunstnerisk og/eller kritisk grundlag kvalificere til programmet. Den afgørende kvalifikation hos ansøgerfeltet er dog en vis erfaring og fortrolighed egen skrivepraksis.

Studerende optages via skriftlig motiveret ansøgning og på deres CV.

 

Masterclass-deltagere 2014

Fusco 1How to Teach Art Writing: a User’s Guide
v. Maria Fusco

Adam Drewes
Andreas Vermehren Holm
Camilla Strandskov
Denise Kwan
Ida Marie Hede
Kaspar Bonnén
Karin Hald
Lise Haurum
Nat Bloch Gregersen
Rikke Hansen
Tanja Nellemann Poulsen
Trisse Gejl

Fusco 3Art Writing and Non-Division
v. Maria Fusco

Adam Drewes
Andreas V Holm
Ditte Holm Bro
Denise Kwan
Dan Munn
Ida Marie Hede
Kaspar Bonnén
Karin Hald
Lise Haurum
Marija G Repsyte
Nat Bloch Gregersen
Natalie Wuerth
Nicola Singh
Oscar Guermouche
Tanja Nellemann Poulsen
Therese Vier

KasparLÆS VERDEN / LAD VERDEN LÆSE DIG
v. Ida Marie Hede & Kaspar Bonnén

Andreas Vermehren Holm
Anne Dyhr
Dorte Odde
Kenneth Krabat
Marianne Kirk
Marie Nielsen
Martin Lykke Nielsen
Mette Garfield
Rikke Hansen
Tanja Nellemann Poulsen
Yong Sun Gullach
Åse Eg Jørgensen

Masterclass-deltagere 2013

Palmerv. Micheal Palmer, Mathias Kokholm & Anders Abildgaard

Andreas Vermehren Holm
Adam Drewes
Gustav Bisgaard
Hanne Højgaard Viemose
Louise Harbo
Louise Haugaard Jørgensen
Maja Moesgaard
Martin Lykke Nielsen
Tanja Nellemann Poulsen