STEDSSPECIFIK UDSTILLING: Kaspar Bonnén & Tanja Nellemann Poulsen

KB_TNP

Fra d. 23. oktober til d. 16. november 2014 udstiller Kaspar Bonnén og Tanja Nellemann Poulsen på Godsbanen. Udstillingen er del af Projekt Art Writings program for 2014 med temaet Words 3D.

Begge kunstnerne har en skrivepraksis, der er tæt forbundet med deres billedkunstneriske arbejde. På hver deres måde forholder de sig til undersøgelsen af forholdet mellem objekt, sprog og tekst. I mange af deres individuelle værker ses derfor ofte integration af sprog, i form af tekst, der samarbejder visuelt og indholdsmæssigt med objekter og genstande i installationer. Begge giver de sproget ‘krop’ ved at udforme tekst og bogstaver i træ, papir, stof og andre materialer.

På godsbanen arbejder kunstnerne delvist stedspecifikt med installation og forskellige indgreb af visuel karakter på de offentlige arealer. Kaspar Bonnén og Tanja Nellemann Poulsen skræddersyr udstillingen, så den spiller op til og udfordrer Godsbanens menneskelige mangfoldighed og dens visuelt støjende rum på måder som bl.a. rejser spørgsmål om grænserne mellem det private og det offentlige og som udfordrer forestillingen om det selvbiografiske og det almene.

Læs KUNSTEN.NUs anmeldelse af udstillingen HER.


JEG HAR ALDRIG GJORT DET
 
OG JEG VIL ALDRIG GØRE DET IGEN

KASPAR BONNÉN har både i sit forfatterskab og som billedkunstner arbejdet med skrift på mange forskellige måder. Her viser han to værker Hjemme og Jeg har aldrig gjort det og jeg vil aldrig gøre det igen. Begge værker taget afsæt i sproget. Hjemme er en viderebearbejdning af udstillingen The Past Will Never Leave You, som tog afsæt i en række tekster kunstneren har skrevet om sin opvækst (kan downloades på HER).

Jeg har aldrig gjort det og jeg vil aldrig gøre det igen, er en rumlig bearbejdning af et udsagn eller en tanke, så beskueren kan træde ind i udsagnet, som var det en scene.

Hjemme står udenfor indgang A. Værket er en pavillon, man kan gå ind i og derfra se ind i en mock-up af hans barndomshjem gennem nogle vinduer. Genstandene, som man kan se igennem de tre vinduer, er ting fra forskellige steder i den lejlighed, hvor han voksede op. Moderen var diagnosticeret skizofren. En række af hendes tekster, som er skrevet under et hospitalsophold hænger også i pavillonen. Udstillingen giver et blik ind i den verden.

Sætningen Jeg har aldrig gjort det og jeg vil aldrig gøre det igen, er skrevet på forskellige måder igennem entreen ved indgang A, sætningen er savet ud, ridset ind i forskellige møbler, døre, gulve og vægge, og klistret sammen af blandt andet tape, blomster og ståltråd. Sætningen bevæger sig altså gennem forskellige rumlige forløb og materialiteter og sindstilstande.

TID: torsdag d. 23. oktober til søndag d. 16. november kl. 09.00 – 22.00 [bedst i dagslys]
STED: inden for og uden for indgang A på Godsbanen
FILMVISNING: fredag den 14. november klokken 19.00 i Vogn 1 på Godsbanen. Aarhus Filmfestival viser portrætfilmen ”Kaspar Bonnén”. Der er fri entré og ingen forudbestilling. Filmen er ca. 28 min. Læs mere om filmen HER.

 

RUNDGANG

RUNDGANG er en række tekstinterventioner skabt af TANJA NELLEMANN POULSEN. Interventionerne forholder sig til Godsbanens funktion som kulturproduktionscenter og som medspiller i det Aarhusianske og nationale kulturliv. Hun udstiller værker, der kommunikerer med omgivelserne på Godsbanens offentlige arealer. Tanja Nellemann Poulsens tekster vokser på og i bygningen. Værkerne findes også i området omkring Godsbanen (helt ned til hvor Søren Frichsvej starter) og i vinduer i et enkelt privat hjem ud mod Skovgaardsgade.

Teksterne arbejder med synlighed kontra usynlighed, det aktualiseres i netop denne kontekst – en hvepserede af kulturproducenter på mange niveauer og planer. Desuden peger værkerne på de forskydninger, der opstår alt efter hvorfra du ser på verden og på din egen rolle som kulturproducent og kulturbruger. BLEV KULTUREN VÆK? synes at være et gennemgående tema.

Teksterne tager direkte fat i omgivelserne, idet de ikke kan læses uden, at samlæses med stedet. Værkerne taler med arkitekturen, bill-boards og skiltningen, som i forvejen er der og kiler sig ind i det virvar af ting, der foregår på stederne i og omkring Godsbanen.

Til RUNDGANG er der produceret et kort: RUNDGANG – EN GUIDE, med det i hånden kan du gå en runde og se, hvor tekstværkerne er opstillet i det specifikke Godsbanemiljø uden at “lede” forgæves.

NB! For at se hele udstillingen SKAL du låne en kikkert i receptionen på Grafisk Værksted, da det er umuligt at se flere af teksterne med det blotte øje. Vær sød at returnere kikkerten til receptionen.

God fornøjelse!

TID: torsdag d. 23. oktober til søndag d. 16. november kl. 09.00 – 22.00 [bedst i dagslys]
STED: inde- og udearealer på Godsbanen. Se kort over Rundgang HER.