Oplægsholdere og kunstnere i marts 2013

Caroline Bergvall (FR/NO)

DSC_0633

Forfatter og tværdisciplinær kunstner Caroline Bergvall (f. 1962, Norge/Frankrig) har sin  base i London. Bergvall arbejder på tværs af medier, sprog og kunstformer og er især kendt for sin flersprogede poesi, arbejdet med nye litterære former og kulturelle tilhørsforhold samt sin interesse for radikaliseringen af skrivekunstens udbredelses- og tilgængelighedsformer.  Hendes projekter og forskning veksler mellem publicerede poetiske stykker og performanceorienterede, ofte lyddrevne projekter. Hendes bøger er kendt for deres kombination af performative, visuelle og litterære tekstformarter. Hun har tidligere været tilknyttet kreative skriveuddannelser på Dartington College of Arts, Cardiff University og Bard College, New York. Hendes nyeste udstillinger har været på bl.a. MOMA og Tate Modern og har en kommende udstilling på Arnolfini Gallery, Bristol.

 

Jørn H Sværen (NO)

DSC_0859

Forlægger, forfatter og musiker Jørn H Sværen (f. 1974, Norge) bor i Oslo og drev forlaget H Press indtil 2009 og driver i dag England Forlag, hvor han publicerer egne værker. Han har oversat fransk og amerikansk samtidspoesi til norsk og er medlem af bandet Ulver. I 2011 udgav han værket Dronning af England, der er en blanding af digte, fragmenter, korttekster, punktlister, breve og billeder. Dronning af England er en diskussion, og udfordring, af poesiens rolle og samtidig en traditionsbevidst behandling af emner som klassisk, retorik, sprogfilosofi og konceptualisme. Senest har han udgivet tidsskriftet Teologi sammen med Mazdak Shafieian og redigerer poesiantologien Den engelske kanal som udkommer på Kolon Forlag.

 

Maria Fusco (NI)

DSC_0933

Forfatter Maria Fusco (f. 1972, Nordirland) arbejder på tværs af både fiktion, kritik og teori. Hendes novellesamling, The Mechanical Copula, er i udgivet på engelsk af Sternberg Press (Berlin/New York) og på fransk af Editions Ere (Paris). Hun har skrevet manuskript til GONDA, en film af Ursula Mayer som havde premiere i april 2012 og udgivet som en ciné-roman. Hun er redaktionel leder af det årlige tidsskrift The Happy Hypocrite, der har experimentel art writing som sit genstandsfelt. Hun er tilknyttet Edinburgh College of Art i Skotland som Chancellor’s Fellow og var tidligere leder af Art Writing uddannelsen (MFA) på Goldssmiths i London.

 

Mikkel Bogh (DK)

Rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi Mikkel Bogh (f. 1963, Danmark) er uddannet mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet, med speciale i kunst i det offentlige rum samt forholdet mellem tekst og billede. Før han kom til Billedkunstskolerne i oktober 2005, var han ansat som lektor i moderne kultur ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU, hvor han også var institutleder. Virkede i en årrække som kunstanmelder ved Dagbladet Information og siden Weekendavisen. Han har bidraget med artikler om både ældre og nyere kunst- og kulturhistorie samt kunstteoretiske emner til danske og udenlandske publikationer og har senest udgivet bogen Per Bak Jensen: Det usete billede, 2006.

 

Pablo Llambías (DK)

DSC_0917

Forfatter og rektor på Forfatterskolen Pablo Llambías (f. 1964, Danmark) debuterede som forfatter i 1996 med udgivelsen Hun har en altan. Seneste udgivelse er Hundstein fra 2013. Llambías har studeret på Det Jydske Musikkonservatorium og filmvidenskab (Københavns Universitet), inden han i 1989 blev optaget på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København og afsluttede studiet med en cand. mag. ved kunstakademiets Skole for Teori og Formidling. Han har igennem flere år undervist på Forfatterskolen og i skrivekunst på Syddansk Universitet og blev i sommeren 2009 ansat som rektor for Forfatterskolen.

 

Jesper Rasmussen (DK)

Kunstner og rektor for Det Jyske Kunstakademi Jesper Rasmussen (f. 1959, Danmark) har i egen kunstneriske praksis fra begyndelsen af 1980erne arbejdet med skulptur, installation, grafik, fotografi, film og publikationer, særligt med udgangspunkt i undersøgelser af rum, landskab og arkitektur. Jesper Rasmussen var i perioden 1986-91 medlem af kunstnergruppen Solkorset, som han var medstifter af, og har siden 1981 udgivet og redigeret kunsttidsskriftet Pist Protta sammen med Åse Eg Jørgensen og Jesper Fabricius. Tidsskriftet udformes i samarbejde med kunstnerkolleger og eksperimenterer fra gang til gang med form, indhold, layout og udtryk.

 

Claus Handberg (DK)

Digter Claus Handberg Christensen (f. 1970, Danmark) debuterede med digtsamlingen 320 Pund på forlaget Gyldendal i 2001 og hans seneste udgivelse er du var usynlig/ det var godt / du var der fra 2012. Udover at være digter har han i mange år også arbejdet som billedkunstner, og har udstillet i både ind og udland. Desuden har han været tilknyttet Ultralyd, Danmarks Radio – P1, som program-tilrettelægger. Handbergs virke bevæger sig i spændingsfeltet mellem lyrik, fotografi, billedkunst og musik og har redigeret antologien Blandt ord og billede sammen med Johanne Løgstrup, der blev udgivet på Det Kongelige Danske Kunstakademis Forlag i 2011.

 

Johanne Løgstrup (DK)

Kurator Johanne Løgstrup (f. 1974, Danmark) er cand. mag. i kunst- og litteraturhistorie. Løgstrup skrev speciale om narrative strukturer i samtidskunsten. Hun er medredaktør på antologien Blandt ord og billede, som udkom i 2011 på Det Kongelige Danske Kunstakademis Forlag, hvor hun bidrog med en artikel, der er en historisk introduktion til forholdet mellem billedkunst og litteratur og en analyse af hvordan billedkunsten har givet plads til litteraturen i dag, mens litteraturen stadig synes at mangle at tage billedkunstens muligheder til indtægt.

 

Jonas (J) Magnusson (SE)

DSC_1046

Forfatter og oversætter Jonas (J) Magnusson (Sverige) er hovedredaktør for tidsskriftet OEI og forlaget OEI editör. Han har udgivet bøgerne Jag skriver i dina ord (Lejd, 2000), Leviatan från Göteborg (Glänta Produktion, 2002), Omkopplingar (Glänta Produktion, 2006), Witz-bomber och foto-sken (Glänta Produktion, 2009) og För pås-seende. Berndt Pettersons collage och bokstavskonst (OEI editör, 2012). Siden 1990erne har han medvirket i essays om litteratur, kunst og filosofi samt bidraget med oversættelser og introduktioner i svenske og internationale tidsskrifter. Han har oversat bøger af Michel Leiris, Jacques Derrida,  Paul Virilio, Claude Royet-Journoud, Marguerite Duras, Jacques Rancière, Charles Bernstein, Jacques Roubaud, Michèle Bernstein, Nathalie Quintane, Emmanuel Hocquard og Marjorie Perloff. Han arbejder for tiden med en bog om den svensk-franske tekst- og lydkunster Lars Fredrikson og derudover også med et antal bogprojekter sammen med Cecilia Grönberg; “Den torra skriften. Chester Carlsson och xerografin”, “Kodak Hill 1967–2011. Uncovering development” og “Västergötlands pyramider”.

 

Cecilia Grönberg (SE)

DSC_1044

Fotograf og kunstnerisk forsker Cecilia Grönberg (Sverige) er billedredaktør for tidsskriftet OEI. Hun er i gang med at afslutte et afhandlingsprojekt om visuel historiografi og medieteknologi med titlen Händelsehorisont || Event horizon på Institut for Fotografi, Akademin Valand, Gøteborg Universitet.  Hun har sammen med Jonas (J) Magnusson publiceret fire arkivbaserede bøger: Leviatan från Göteborg (Glänta produktion 2002), Omkopplingar (Glänta produktion 2006), Witz-bomber och foto-sken (Glänta produktion 2009) og För pås-seende. Berndt Pettersons collage och bokstavskonst (OEI editör 2012). Igangværende bogprojekter af Grönberg & Magnusson indbefatter: “Den torra skriften. Chester Carlsson och xerografin”, “Kodak Hill 1967–2011. Uncovering development” og “Västergötlands pyramider”.

 

Jan Bäcklund (DK)

Billedkunstner Jan Bäcklund (f. 1966, Danmark) har undervist i kunstteori og kunsthistorie ved Det Jyske Kunstakademi, Aarhus Universitet og underviser i dag på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Han er ph.d. fra Aarhus Universitet i 1997 med afhandlingen ”Konstverk, Mästerverk, Huvudverk och narrars verksomheter. En verkteoretisk och motivhistorisk studie”. Han er uddannet billedkunstner fra Det Kgl. 
Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, hvorfra han også har en cand. phil.-grad i kunstteori og formidling. For tiden arbejder han på et forskningsprojekt med arbejdstitlen ”Readymade og Fake. Ansatser til en kvantificeret kunstteori.”

 

Mads Thygesen (DK)

Rektor for dramatikeruddannelsen på Aarhus Teater Mads Thygesen er redaktionsmedlem i Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, som han også var med til at etablere i 2004. Tidsskriftet har publiceret oversættelser af artikler af internationale teater- og æstetikforskere. 2008-2009 var han videnskabelig assistent ved Aarhus Universitet hvorfra han også tog en Ph.D.-grad i 2009, hvor forskningsområdet var samtidsdramatik og -teater.

 

Aeron Bergman (NO/US)

DSC_0922

Kunstner og underviser Aeron Bergman (f. 1971, Norge/USA) har i mange år arbejdet tæt sammen med Alejandra Salinas i en kunstnerduo. De har base i både Oslo og Detroit i USA og udstiller både sammen og solo. Sammen har de udstillet  i f.eks. Tokyo (ICC), Barcelona (CCCB) og New York (Dumbo Arts Center) og lavet elektro-akustisk musik og performancekunst flere steder i verden. Bergman og Salinas har derudover drevet Lucky Kitchen editions for elektro-akustisk musik og i 2011 grundlagde de INCA: Institute for Neo Connotative Action, der er et kunstner, digter og ‘artist in residence’ program i Detroit der samarbejder med UKS (Unge Kunstneres Samfund) i Oslo. De har begge undervist på flere forskellige kunstakademier i Umeå, Malmø og Trondheim. Bergman er for tiden ansat som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

 

Osgood/Skinnebach/Dodebum (DK)

DSC_0968

Koncert med Lars Skinnebach, Kresten Osgood og Dodebum. Tre af de mest toneangivende, sensationelle og kompromisløse improvisatorer på den danske scene, Osgood (trommer), Dodebum (electronica) og Skinnebach (digte) har fundet sammen i en trio, hvor der opstår musikarter, som ingen troede de kunne skabe.

 

yoyooyoy (DK)

Kuntnerkollektivet Yoyooyoy har en kerne bestående af Andreas Führer, Anders Lauge Meldgaard, Toke Tietze Mortensen og Johannes Lund – og en stor række tilknyttede kunstnere. Hjemmesiden for yoyooyoy, der indeholder udgivelser, mp3-filer, billeder og andre indfald, var begyndelsen på projektet, der siden har udviklet sig i et hav af retninger. Kollektivets medlemmer har desuden adskillige andre projekter kørende som f.eks. Fjernsyn Fjernsyn, Frisk Frugt og Bevægeligt Akkurat. De bevæger sig ind over genrer som støjrock, jazz, punk, musique concréte, big band og elektronisk. De blander improvisation og komposition og de karakteriserer sig selv som et kunstnerkollektiv uden genre- og kunstformsbegrænsninger, de vil finde nye sammenhænge og udfordrer hele tiden deres udtryk i nye former.

 

Bevægeligt akkurat (DK)

DSC_1025

Bevægeligt Akkurat er et system der genererer værker til opførelse, der genererer nye værker til nye opførelser, det er et cirkulært, forskydende system. Det kan med fordel spilles i rum med flere rum rundt om et bord der kan køre af sig selv med ti meter i timen. Man skal være mellem to og elleve for at spille. Bevægeligt akkurat fungerer som et partitur eller en spilmanual tilrettelagt og opført af folk fra både Yoyooyoy ( Andreas Führer, Anders Lauge Meldgaard, Toke Tietze Mortensen og Johannes Lund), Guds Söner (Leif Elggren og Kent Tankred), samt Rasmus Graff og Claus Haxholm. Bevægeligt Akkurat blev opført første gang i 2011 på Kunsthal Charlottenborg.

 

Guds söner (SE)

DSC_0788

Guds söner (SE) blev stiftet i 1988 af Leif Elggren og Kent Tankred, som gennem årene har lavet en række variationer over konceptuelle performanceformater, foredrag, installationer og pladeudgivelser. De bevæger sig konsekvent og frit mellem tekst, performance, musik og kunst. Siden 1995 har Leif Elggren og Kent Tankered desuden drevet pladeselskabet Firework Edition Records.

 

Jørgen Michaelsen (DK)

DSC_0679

Jørgen Michaelsen er dansk billedkunstner uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Han var medlem af kunstgruppen Koncern (sammen med Søren Andreasen, Jan Bäcklund ogJakob Jakobsen) og medstifter af udstillingsstedet Max Mundus. Desuden er han redaktør sammen med Mikkel Bolt af tidsskriftet Ny Mutant. Jørgen Michaelsen har gjort sig bemærket ved en humoristisk og meget tekstmassiv kunstproduktion. Har publiceret bøgerne 3 samtaler om kunst (s.m. I. N. Kjær), Gyldendal (1994), Auto: Udvalgte skrifter 1993-2005, Pork Salad Press (2006), og senest State of nature, Vandkunsten (2009). Seneste soloudstilling med titlen Yummy Rooms for Robespierre på Museet for Samtidskunst (Roskilde, sep-dec 2012). Jørgen Michaelsen er undervisningsleder på Det Jyske Kunstakademi.

 

Rasmus Graff (DK)

Rasmus Graff er digter, kritiker og redaktør. Uddannet fra Forfatterskolen. Debuterede med langdigtet patchwork i 2008 hos forlaget/gruppen 28/6, som han selv var del af, hvor han senere udgav bogen Som levende begravet her – Södergran-installationer på. I 2010 udkom bogen Folkets prosa (After Hand), som er en afskrift af eksempelsætningerne fra Gyldendals røde dansk-dansk ordbog. I 2011 stod han bag poesifestivalen Verbale Pupiller (sammen med digteren Glenn Christian og redaktør Mathias Kokholm).

 

Ida Marie Hede (DK)

DSC_1060

Ida Marie Hede (f. 1980) er forfatter og kunsthistoriker. Hun tog afgang fra Forfatterskolen i 2008 og er endvidere mag.art i kunsthistorie fra Københavns Universitet og MA i Visual and Aural Culture fra Goldsmiths, University of London. Hendes praksis er kendetegnet ved, at hun ofte arbejder interdisciplinært og kollaborativt med teori, tekst, billede og performance. Hun debuterede

i 2010 med tekstsamlingen Seancer og i 2012 udgav hun kunstbogen Gizmo på Passagen Verlag i Wien, et samarbejde med billedkunstner Christian Mayer. Prosabogen Det kemiske bryllup udkommer april 2013 på Gyldendal.

 

Rhea Dall (DK)

DSC_0994

Rhea Dall er kurator og forsker. Hun arbejder for tiden på en ph.d. ved Københavns Universitet, et projekt som hænger sammen med hendes seneste stilling som kurator på Kunsthal Charlottenborg i København hvor hun var ansvarlig for research programmet (som bl.a. inkluderede Sarah Piece og Dieter Roelstraete) og hvor hun kuraterede projekter såsom performancefestivalen Palace Party, den internationale udstilling Corso Multisala samt soloshows og udgivelser med og af fx Ruth Ewan, Nina Beier og Clemens von Wedemeyer. Hun har tidligere arbejdet for Berlin Biennalen og koordineret den danske og nordiske pavillon i Venedig 2009. Rhea Dall bor i Berlin.