Art Writing Masterclass 2013: Litteratur og Billedkunst

Art writing tilbyder et modulbaseret undervisningsprogram for tekstbaseret kunst med formålet at diskutere og arbejde med det eksperimenterende tekstformat og koblingen mellem tekst, sprog og læsning i et tværæstetisk perspektiv. Ambitionen er at skabe en stærk platform for arbejdet med tekstbaseret kunst og undersøgelsen af, hvordan teksten forholder sig til andre kunstneriske former, praksis og metoder.

Efterårets uddannelsesforløb er opdelt i to moduler og præsenteres under temaet “Litteratur og Billedkunst”. Der vil på første del være fokus på creative writing og såkaldt ‘dysfunktionel tekst’, ligesom oversættelse i bred kulturel og konceptuel forstand vil blive tematiseret. På anden del arbejdes der med tekst og bogpraksis gennem forskellige nedslag i billedkunstneren Asger Jorns omfattende og internationalt anerkendte skrivepraksis.

Det første masterclasshold består af i alt ni deltagere, som d. 23.9.2013  starter på det første undervisningsmodul. Deltagerne er primært fra det litterære miljø og billedkunstscenen, alle med en selvstændig skrivepraksis, og masterclassens forløb skal således fungere som en videre udvikling af denne. Undervisningen i efteråret 2013 forløber på to moduler af en uges varighed med Mathias Kokholm, som er kunstnerisk leder på Project Art Writing, og Anders Abildgaard som gennemgående undervisere.

Modul #1: 23.09-28.09.2013
Første modul er en igangsættende creative writing workshop, der diskuterer sproglig og mediel oversættelse samt tekstens uafhængighed af andre kunstneriske discipliner. Den amerikanske forfatter Michael Palmer er sammen med sin danske oversætter, Henrik Majlund Toft, gæsteunderviser på første modul.

Modul #2: 25.11-30.11.2013
Andet modul tager form af et inspirationsforløb med udgangspunkt i billedkunstneren Asger Jorns tekst- og bogpraksis – herunder den tekstlige tradition hos de franske lettrister og Situationistisk Internationale. Undervisningen vil også finde sted på Museum Jorn i Silkeborg, hvor Asger Jorns arkiv findes.

Læs mere om Masterclass uddannelsen HER