LYRIK TIL VERDEN

Lyrik til Verden – et litterært projekt under 365TEKSTER – har til formål at understøtte og undersøge tekstens muligheder uden for de traditionelle udgivelsesformer.

Lyrik til Verden arbejder for at forankre litteraturen i hverdagen ved at benytte hverdagsgenstande som kunstmedie. Helt konkret betyder det, at tekster publiceres på emballage for eksempel på mælkekartoner, skoæsker o.m.a. Ved at bruge emballage – et medie, der cirkulerer dagligt i vores hænder – er det med til at synliggøre litteraturen, samtidig med at den bliver et overraskende element i dagligdagen.

Lyrik til Verden vil med udgangspunkt i hverdagsgenstande kunne nå ud til målgrupper, der ikke i forvejen har en tilknytning til litteraturen, og på den måde øge opmærksomheden omkring den.

Lyrik til Verden vil udbrede litteraturen på nye måder ved at arbejde med nye distributionsmuligheder. Dermed bevæger projekter sig i forretningsmodeller, der både tilgodeser den enkelte virksomhed og den enkelte forfatter i særdeleshed.

Lyrik til Verden er imidlertid ikke er et konkurrerende tiltag til de allerede eksisterende forlag og etablerede bogmarked. Lyrik til Verden understøtter salget af den traditionelle bog og e-bog, og teksterne er således diskrete litterære interventioner, som indgår på en ikke påtrængende, men for produktet logisk måde.