ATLAS OVER EUROPA

ATLAS OVER EUROPA er det internationale supplement til ATLAS OVER AARHUS, der har til formål at sikre, at litteraturen og litteraturformidlingen er original, nytænkende og til stede i folks hverdag.

ATLAS OVER EUROPA er en del af 365TEKSTERS udviklingsstrategier, som ønsker at støbe fundamentet for tekstens fremtidige udgivelsesformer og dermed imødekomme og medvirke til bogens forandring og udvikling.

ATLAS OVER AARHUS internationale perspektiv sikres ved at arrangere residencyophold med lokale og internationale kunstnere, hvilket vil øge europæisk netværk og samarbejde.

ATLAS OVER EUROPA inviterer europæiske forfattere til i samarbejde med danske forfattere at skabe litteratur om Aarhus og regionen. Derudover vil aarhusianske forfattere arbejde med mindre byer i Europa som skriveplads. I alt er det planen, at vi sender 10 forfattere til 10 lande på residency. 10 boghæfter udgives efterfølgende.

NB! Denne del af 365TEKSTERs arbejde er endnu i støbeskeen, og vi er i øjeblikket ved at fundraise og søge støtte til projektet.