365TEKSTER

Skyerne af Louis Jensen

Skyerne af Louis Jensen

365TEKSTER er et kunst- og litteraturprojekt, som er en af satsningerne i Kulturhovedstad 2017.

365TEKSTER organiseres af Litteraturen på Scenen og Aarhus Litteraturcenter i samarbejde med Aarhus 2017 og flere andre aktører.

I 2013 blev projektet indledt med en etablerings- og pilotprojektfase. Fra 2013 til 2017 arbejder vi med projekter, som i 2017 kulminerer med aktiviteter i Aarhus og hele den midtjyske region. Læs mere om Kulturby 2017-projektet på www.aarhus2017.dk

365TEKSTER vil bringe litteratur ud i hele Aarhus og alle regionens hjørner og kroge. Litteraturen skal være dér, hvor folk er!

365TEKSTER formidler og præsenterer litteratur på utraditionel vis i bl.a. skov- og byrum og opsøger læsere og publikum de steder, hvor de færdes dagligt.

Gennem fem hovedprojekter vil 365TEKSTER som nytænkende forlag udfordre, understøtte og undersøge tekstens muligheder uden for de traditionelle udgivelsesformer, og på denne vis vil nye møder mellem litteratur og publikum finde sted.

365TEKSTER bruger byen som udstillingsrum og gentænker udstillingssituationen ved at placere litteratur og kunst i byrummet og dermed trække kunsten ind i folks hverdag. 365TEKSTER inviterer forfattere til at genfortælle byens historier i en litterær kortlægning af gader, steder og stemninger. Mødet mellem publikum, læsere og tekst finder sted i nye rum og situationer i byen. 365TEKSTER undersøger også grænsen mellem land og by igennem litterære orienteringsløb, hvorved regionens by- og naturrum genopdages og genopfindes.

Et af kernepunkterne i 365TEKSTER er at udfordre læserne til at bevæge sig i byen og naturen for at opdage og læse tekster og på den måde forstå verden på ny.

 

Hvis du vil vide mere:

www.365tekster.dk

https://www.facebook.com/365TEKSTER

Kontakt: robert@geiger.dk