Open Call

Alle kunstnere (performere, forfattere og billedkunstnere) fra Region Midtjylland kan fra nu af ansøge om at opnå residence i Berlin og gøre brug af de gode faciliteter, Tækker stiller til rådighed.

Aarhus Litteraturcenter, Aarhus Billedkunstcenter og Aarhus Scenekunstcenter vil i samarbejde bedømme ansøgningerne.

Næste ansøgningsfrist er 1. december 2017 (for perioden 1. april til 30. september 2018)

Svar på ansøgningerne gives senest inden juleferien 2017

Krav til ansøger: Skal have tilknytning til Region Midtjylland, men må gerne søge opholdet sammen med en samarbejdspartner fra en anden by eller et andet land.

Opholdets varighed: 1 mdr.
Egenbetaling: el/vand/internet: 800 kr. i måneden pr. lejlighed.

Retningslinier for ansøgningsprocedure:
Kunstneren sender en motiveret ansøgning, som underbygger arbejdsopholdets nødvendighed (fx research, netværk, arbejdsro, produktion etc.)

Ansøgningens form og indhold

(max fire sider inkl. alle nedenstående punkter):

 1. Motivation og indhold for ophold i Berlin samt ønske
  om opholdets tidspunkt (1 mdr.)
 2. Om kunstneren og dennes praksis
 3. Kunstnerens kontaktinformation (adresse, mail, web
  side)
 4. CV for kunstner / kunstnergruppe
 5. Ideer til mulige samarbejdspartnere (fx vedr. udstillin
  ger, talks, workshops)
 6. Tre fotos af udvalgte eksempler på egne værker, tek
  ster eller andet materiale

Ansøgninger fremsendes elektronisk til: TaekkerAIRBerlin@gmail.com

Kriterier for tildeling af ophold:
De tre centre lægger vægt på at de kunstnere, som får ophold, har en høj kunstnerisk kvalitet og at de er interesserede i netværk med det danske og tyske kunstliv. Det forventes, at den indstillende kunstner deler ud af sine erfaringer, efter endt ophold.

Der stilles ikke krav til kunstnernes alder, køn eller nationalitet.

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du henvende dig til TaekkerAIRBerlin@gmail.com

Ved spørgsmål kan du også rette henvendelse til:

Jette Sunesen / Leder af Aarhus Litteraturcenter: +45 2920 9044 / jette@litteraturen.nu
Kirstine Theresia Sciess Højmose/leder af Aarhus Billedkunstcenter: +45 4012 3890 / leder@aabkc.dk
Kasper Egeholm/ Leder af Aarhus Scenekunstcenter +45 4034 4008 / kasper@theplatform.dk