Godsbanen – produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur

Godsbanen.frontGodsbanen er centreret om de tre kunstarter scenekunst, billedkunst og litteratur og er et tværkulturelt hus, som rummer scener, værksteder, projektrum, kontorprojektpladser, udstillingsrum, et musikspillested og gæsteboliger til kunstnere. Litteraturcentret vil gerne med sin placering på Godsbanen opmuntre til tværfaglige og internationale samarbejder.

Aarhus Litteraturcenter skal med udgangspunkt i bl.a. rammerne på Godsbanen forbedre produktionsvilkårene for byens forfattere. Det er ønsket, at litteraturcentret skal blive et mødested og fagligt forum for forfattertalenter og etablerede forfattere.

Aarhus Litteraturcenter håber, at Godsbanen kan blive litteraturens samlingssted, og Litteraturcentret vil skabe et miljø for byens forfattere, som ikke har et naturligt lokalitet for at mødes i byen.

Litteraturen skal være synlig på Godsbanen

Aarhus Litteraturcenter vil arbejde på, at litteraturen bliver synlig på Godsbanen. Det er vigtigt for os, at husets gæster får en fornemmelse af, at stedet rummer litteratur. Vi har derfor i samarbejde med en række af byens forlag etableret et bibliotek i Godsbanens café, og flere projekter er i støbeskeen for at synliggøre litteraturen.

Aarhus Litteraturcenter vil selv afholde arrangementer, kurser og workshops og bakke op om andres litterære initiativer på Godsbanen.

Litteraturcentret vil gøre en indsats for, at flere fra det litterære miljø får deres daglige gang på Godsbanen. Lige nu sidder to litteraturprojekter på Godsbanens kontorprojektpladser, og det er forlaget Replikant og Vild Med Ord. Litteraturcentret vil bl.a. arbejde på, at flere får projektplads, og at der etableres skrivepladser, som kan bruges af byens forfattere og dramatikere og udenlandske forfattere og dramatikere i artist-in-residence på Godsbanen. Byens forfattere skal gerne blive en del af den udveksling og sparring, der foregår i det daglige på Godsbanen mellem de mange kunstnere i huset.