Videnscenter for Art Writing

Projekt-Art-Writing-LogoVidenscenter for Art Writing er et ambitiøst tværfagligt projekt, som vil udbrede og videreudvikle den tværæstetiske fagdisciplin, Art Writing.

Art Writing er den tværkunstneriske litterære produktion, som foregår i spændingsfeltet mellem litteratur og lyd, musik, billedkunst, installationskunst, performance, bogkunst og digitale medier.

Med Litteraturen på Scenen, festivaler som Lyd+Litteratur og Verbale Pupiller, forlag som After Hand, E+, Replikant og pladeforlaget Geiger, der alle på forskellig vis arbejder tværkunstnerisk med udgangspunkt i litteraturen, har det litterære miljø i Aarhus gennem mange år markeret sig som stærk bidragyder i samspillet mellem forskellige kunstretninger.

Med videnscenteret skal fokus falde på det helt særlige, som litteraturen i Aarhus kan. Centret vil sætte Aarhus på det litterære verdenskort, og det skal tiltrække, fastholde, udvikle og udfordre professionelle kunstnere, talenter, studerende og forskere.

Videnscentret for Art Writing vil have til huse på Godsbanen og vil indgå et tæt samarbejde med bl.a. Arkitektskolen Aarhus. Centret vil fungere som et internationalt tværkunstnerisk laboratorium, hvor kunstnere, forskere og publikum på alle niveauer deltager i en æstetisk udforskning og vidensdeling.

Konkrete tiltag 

Ambitionen er, at Videnscenter for Art Writing vil arbejde med:

  • at etablere en international uddannelse i Art Writing, herunder masterclasses, workshops, seminarer, konferencer
  • at afvikle litteraturfestivaler, udstillinger, oplæsninger, performances mv.
  • at opbygge et arkiv
  • at etablere netværk og partnerskaber nationalt og internationalt
  • at sikre formidling og vidensdeling

Læs mere om Art Writing i Aarhus